Na telefonskoj sjednici Federalnog stožera civilne zaštite održanoj 20. svibnja donesena je naredba prema kojoj su prestale važiti dosadašnja naredba Federalnog stožera prema kojoj se svim građanima koji su ulazili u BiH na jednom od graničnih prijelaza na području Federacije BiH izricala mjera o stavljanju pod zdravstveni nadzor i izolaciju u trajanju od 14 dana.

Na 20. telefonskoj izvanrednoj sjednici održanoj 28. travnja 2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite donio je Zapovijed o izmjenama i dopunama Zapovijedi prema kojoj se ukida ograničenje rada benzinskih crpki u Županiji Zapadnohercegovačkoj, te od danas iste rade po uobičajenom radnom vremenu.

Stranica 1 od 7

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

© 2017 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke