ZAPOVIJEDI ŽUPANIJSKOG STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE DONESENE NA 14. IZVANREDNOJ SJEDNICI STOŽERA

Na 14. izvanrednoj sjednici Županijskog stožera civilne zaštite održanoj 6. travnja 2020. godine donesene su sljedeće Zapovijedi:

 

Na temelju članaka 108. i 134. stavak (4), u vezi s člankom 44. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 29. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/06, 5/07 i 32/14), članka 3. Uredbe o formiranju Županijskog stožera civilne zaštite („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/11 i 4/17) i članka 17. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite i Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o proglašenju stanja nesreće na području Županije Zapadnohercegovačke prouzrokovane neposrednom opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) broj: 01-287-1/20-46 od 18.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite na 14. izvanrednoj sjednici održanoj 6. travnja 2020. godine, donosi

                                                                                             ZAPOVIJED
                                                                                    O DOPUNI ZAPOVIJEDI

1. U Zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite, broj: 14-05-44-69-1/20 od 3. 4.2020. godine, u točki 1. iza riječi „trgovinama dječje opreme“ dodaju se riječi: „supermarketima, knjižarama, trgovinama namještaja, trgovinama bijele tehnike i kućanskih aparata“.

2. U točki 2. Zapovijedi iza riječi: „ljekarni“ dodaju se riječi: „trgovina prehrambenim artiklima i benzinskih crpki“.

3. U točki 3. Zapovijedi iza riječi: „sati“ dodaju se riječi: „i benzinskih crpki čiji se rad ograničava do 18 sati“.

4. Ova Zapovijed primjenjuje se i stupa na snagu danom donošenja, te vrijedi do daljnjeg.

                                                                                                                                           ZAPOVJEDNIK STOŽERA
                                                                                                                                                     Zdenko Ćosić

Na temelju članaka 108. i 134. stavak (4), u vezi s člankom 44. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 29. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/06, 5/07 i 32/14), članka 3. Uredbe o formiranju Županijskog stožera civilne zaštite („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/11 i 4/17) i članka 17. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite i Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o proglašenju stanja nesreće na području Županije Zapadnohercegovačke prouzrokovane neposrednom opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) broj: 01-287-1/20-46 od 18.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite na 14. izvanrednoj sjednici održanoj 6. travnja 2020. godine, donosi

                                                                                                 ZAPOVIJED

1. Osobama starijim od 65 godina dozvoljeno je kretanje radi preuzimanja mirovina u vremenu od 8.00 do 12.00 sati od utorka 7. 4. 2020. godine zaključno s petkom 10. 4. 2020. godine.

2. Za provođenje i nadzor nad provođenjem ove Zapovijedi zadužuje se Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke.

3. Zadužuje se Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke da putem Županijskog operativnog centra civilne zaštite izvještava Županijski stožer civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na izvršenju ove zapovijedi.

4. Točka 1. Zapovijedi broj:14-05-44-63-1/20 od 30. ožujka 2020. godine, privremeno se stavlja izvan snage, u dijelu kretanja osoba starijih od 65 godina, izuzev u slučaju odlaska liječniku uz prethodnu suglasnost zdravstvene ustanove, u razdoblju važenja ove Zapovijedi.

5. Ova Zapovijed primjenjuje se i stupa na snagu danom donošenja i vrijedi zaključno s petkom 10. 4. 2020. godine.

                                                                                                                                              ZAPOVJEDNIK STOŽERA
                                                                                                                                                          Zdenko Ćosić

 

Na temelju članaka 108. i 134. stavak (4), u vezi s člankom 44. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 29. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/06, 5/07 i 32/14), članka 3. Uredbe o formiranju Županijskog stožera civilne zaštite („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/11 i 4/17) i članka 17. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite i Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o proglašenju stanja nesreće na području Županije Zapadnohercegovačke prouzrokovane neposrednom opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) broj: 01-287-1/20-46 od 18.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite na 14. izvanrednoj sjednici održanoj 6. travnja 2020. godine, donosi

                                                                                        ZAPOVIJED
                                                                             O IZMJENI ZAPOVIJEDI

1. U Zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite, broj: 14-05-44-63-1/20 od 30. 3.2020. godine, u točki 1. iza riječi: „mlađim od 18 godina“ dodaju se riječi: „osim kretanja u vozilu“.

2. Ova Zapovijed primjenjuje se i stupa na snagu danom donošenja, i vrijedi do daljnjeg.

                                                                                                                                              ZAPOVJEDNIK STOŽERA
                                                                                                                                                        Zdenko Ćosić

 

koronavirus

baner zapovijedi

ostanidoma baner

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

© 2017 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke