Odsjek za zaštitu od požara i vatrogastvo

Odsjek za zaštitu od požara i vatrogastvo obavlja sljedeće poslove:

a) obavlja sve stručne poslove koji se odnose na pripreme i provođenje svih
mjera iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva na području Županije;

b) organizira aktivnosti na izradi temeljnih planskih dokumenata koji se odnose
na oblast zaštite od požara i vatrogastva, a koji su u nadležnosti Uprave;

c) izrađuje plan protupožarne zaštite Uprave i poduzima odgovarajuće mjere na
primjeni tog plana;

d) vrši koordinaciju, usmjeravanje i vođenje akcije gašenja požara u slučajevima
kad isti zahvati područje dvije ili više općina/grada, u slučaju proglašenja
stanja prirodne nesreće na području Županije;

e) prati stanje vezano za standardizaciju vatrogasne opreme i sredstava za
gašenje požara;

f) ostvaruje suradnju sa nevladinim organizacijama (vatrogasna društva, gorska
služba spašavanja, ronioci, speleolozi, izviđači - skauti, gorani i dr.) u
pitanjima obuke za potrebe zaštite od požara;

g) izrađuje elaborate za vježbe u oblasti zaštite od požara i vatrogastva i
koordinira tim aktivnostima;

h) poduzima mjere da se osiguraju materijalno-tehnička sredstva i operativno-
nastavnih uvjeta za provođenje programa obuke iz oblasti zaštite od požara i
vatrogastva na području Županije;

i) u suradnji s Odsjekom za zaštitu i spašavanje organizira i vodi sve aktivnosti
na izradi svih planskih dokumenata iz oblasti zaštite i spašavanja, zaštite od
požara i vatrogastva iz mjerodavnosti Županije koji se odnose na izradu
Procjene ugroženosti Županije od prirodnih i drugih nesreća (od požara),
Plana zaštite i spašavanja (zaštite od požara) Županije, te Programa razvoja
zaštite i spašavanja (zaštite od požara i vatrogastva) Županije i nositelj je
izrade tih dokumenata;

j) sudjeluje u inspekcijskom nadzoru iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva;

k) kroz inspekcijski nadzor prati stanje izrade, ažurnosti i usklađenosti planskih
dokumenata grada i općina i u tim pitanjima pruža potrebnu stručnu pomoć
tijelima civilne zaštite i vatrogastva grada i općina;

l) izučava i analizira sva pitanja koja se odnose na organiziranje struktura
vatrogastva na području grada i općina i prati njihovu popunu i u tim pitanjima
pruža im potrebnu stručnu pomoć;

m) sudjeluje u organiziranju priprema elaborata i drugih akata na izvođenje i
sudjeluje u izvođenju praktičnih vježbi struktura zaštite i spašavanja (civilne
zaštite i vatrogastva) na području Županije sa stanovišta provođenja mjera
zaštite i spašavanja i zaštite od požara;

n) organizira i vodi bazu podataka o stanju organiziranosti vatrogasnih struktura
i njihovoj materijalnoj opremljenosti;

o) kontinuirano radi na preventivnoj kampanji iz oblasti iz oblasti zaštite i
spašavanja (zaštite od požara), a posebice u pogledu edukacije stanovništva
kako bi se umanjili rizici od požara i drugih nesreća;

p) obavlja sve druge poslove koji se odnose na planiranje zaštite i spašavanja i
zaštite od požara i vatrogastva na području Županije;

r) obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odsjeka.

 

SLOGAN cz

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

CZ ZZH logo

facebook
instagram
 

 

Video prilog

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288

logo modul r 2
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

©2024 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke