Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke je samostalna županijska uprava sa sjedištem u Grudama. Uprava obavlja upravne, stručne i druge poslove iz područja zaštite i spašavanja iz nadležnosti Županije, utvrđene Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 23/20), Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj: 39/03, 22/06 i 43/10) i iz područja zaštite od požara i vatrogastva utvrđene Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 64/09).

Poslovi i zadaci Uprave obavljaju se u sklopu dvije temeljne ustrojbene jedinice i tri unutarnje ustrojbene jedinice. Temeljne ustrojbene jedinice su:

  • a) Sektor za zaštitu i spašavanje, zaštitu od požara i vatrogastvo;
  • b) Sektor za administrativno-pravne i ekonomske poslove.

Unutarnje ustrojbene jedinice unutar sektora za zaštitu i spašavanje, zaštitu od požara i vatrogastvo su: Odsjek za Županijski operativni centar, Odsjek za zaštitu i spašavanje i Odsjek za zaštitu od požara i vatrogastvo.

Ravnatelj Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke dr. sc. Drago Martinović imenovan je temeljem Rješenja Vlade Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-797-17/20-66 od 24. rujna 2020. godine, a temeljem Rješenja broj: 01-797-18/20 od 24. rujna 2020. godine postavljen na radno mjesto ravnatelja Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke na mandat od četiri godine. Ovo je drugi mandat ravnatelja dr. sc. Drage Martinovića.

Kontakti:

Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
dr. Franje Tuđmana 85, 88340 Grude
Tel.: 039 661 580
Faks: 039 852 077
web: civilnazastita-zzh.gov.ba
Facebook: facebook.com/UpravacivilnezastiteZZH
Instagram: instagram.com/uprava_civilne_zastite_zzh
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

SLOGAN cz

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

CZ ZZH logo

facebook
instagram
 

 

Video prilog

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288

logo modul r 2
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

©2024 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke