VLADA USVOJILA PROGRAM RADA ZA IZRADU PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Na 126. sjednici Vlade Županije Zapadnohercegovačke održanoj 19. svibnja 2022. godine usvojena je Odluka o donošenju Programa rada za izradu Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Županije Zapadnohercegovačke.


Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Županije Zapadnohercegovačke je uz Procjenu ugroženosti područja Županije Zapadnohercegovačke od prirodnih i drugih nesreća i Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj, temelj za organiziranje i provedbu zaštite i spašavanja Županije Zapadnohercegovačke.

 

SLOGAN cz

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

CZ ZZH logo

facebook
instagram
 

 

Video prilog

Izvješće operativnog centra

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288

logo modul r 2
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

©2024 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke