Održan sastanak v.d. direktora Federalne uprave civilne zaštite s ravnateljima/direktorima županijskih/kantonalnih uprava civilne zaštite

fucz sastanak 03 70U organizaciji Federalne uprave civilne zaštite održan je sastanak v. d. direktora Federalne uprave civilne zaštite Enesa Memića s ravnateljima/direktorima županijskih/kantonalnih uprava civilne zaštite.


Na sastanku je analiziran zakonodavni okvir zaštite i spašavanja, te izrada prednacrta Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća od strane Federalne uprave civilne zaštite. V. d. direktora Federalne uprave civilne zaštite Enes Memić je upoznao ravnatelje/direktore županijskih/kantonalnih uprava civilne zaštite o formiranju Radne skupine koja je izradila prednacrt Zakona i dostavila ga krajem prošle godine Vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Sastanku je ispred Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke nazočio ravnatelj dr. sc. Drago Martinović.

Nakon što su nazočni na sastanku upoznati s inicijativom Federalnog ministarstva unutarnjih poslova da Federalna uprava civilne zaštite bude u sastavu navedenog ministarstva, v. d. direktora Federalne uprave civilne zaštite Enes Memić i ravnatelji/direktori županijskih/kantonalnih uprava civilne zaštite donijeli su Zaključak da se organizacija, ustroj i funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja ustroji na način da poslove zaštite i spašavanja, odnosno civilne zaštite obavljaju kao i do sada samostalne uprave civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine, kantona/županija i službe civilne zaštite općina/gradova, kao samostalna tijela uprave odnosno samostalne službe civilne zaštite.

fucz sastanak02 70

 

SLOGAN cz

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

CZ ZZH logo

facebook
instagram
 

 

Video prilog

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288


Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

©2021 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke