NA PODRUČJU ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE NA SNAZI JE STANJE NESREĆE I UPRAVLJANJE AKCIJAMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA RUKOVODI ŽUPANIJSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

upravaCZlogoNaredba Kriznog stožera Ministarstva zdravstva FBiH kojom se ograničava kretanje građana u vremenu od 23 do 5 sati ujutro narednog dana ne vrijedi za područje Županije Zapadnohercegovačke.

 


Naime, nakon proglašenja stanja nesreće u Županiji Zapadnohercegovačkoj upravljanje akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preuzeo je Županijski stožer civilne zaštite.

Podsjećamo da je na prijedlog Županijskog stožera civilne zaštite, na 64. sjednici održanoj 27. kolovoza 2020. godine, Vlada Županije Zapadnohercegovačke, donijela je Odluku o proglašenju stanja nesreće na području Županije Zapadnohercegovačke prouzrokovane širenjem zarazne bolesti koronavirusa COVID-19. Na temelju članka 103. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Narodne novine ŽZH“, broj: 23/20) ulogu upravljanja akcijama zaštite i spašavanja preuzeo je Županijski stožer civilne zaštite. Županija Zapadnohercegovačka jedina je u Federaciji BiH proglasila stanje nesreće.

Na temelju članka 6. Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva („Sl. novine FBiH“, broj: 10/12), a na temelju kojega je donesena navedena Naredba između ostalog stoji: „Krizni stožer, u većim incidentnim situacijama koje predstavljaju ozbiljnu prijetnju zdravlju ljudi u određenoj zajednici, upravlja i koordinira radom zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika. Navedene aktivnosti Krizni stožer provodi do momenta kada nadležna tijela Federacije i županija proglase stanje prirodne ili druge nesreće na teritoriju Federacije, odnosno području županije, a kada ulogu upravljanja akcijama zaštite i spašavanja preuzimaju Federalni, odnosno županijski stožeri civilne zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Sl. novine Federacije BiH", broj: 39/03, 22/06 i 43/10)“.

 

SLOGAN cz

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

CZ ZZH logo

facebook
instagram
 

 

Video prilog

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288


Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

©2021 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke