Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke u skladu s člankom 130. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (,,Službene novine Federacije BiH“, broj: 64/09) i Uredbom o sadržaju, uvjetima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva (,,Službene novine Federacije BiH", broj: 93/12 i 105/14), organizira polaganje ispita za dobrovoljnog vatrogasca.

cestitka 1 ozujak 2024Svim zaposlenim u sustavu civilne zaštite, te pripadnicima postrojbi civilne zaštite, žurnih službi, službi zaštite i spašavanja i operativnih snaga civilne zaštite čestitamo 1. ožujak - Međunarodni dan civilne zaštite koji je ujedno i Dan civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke.

SLOGAN cz

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

CZ ZZH logo

facebook
instagram
 

 

Video prilog

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288

logo modul r 2
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

©2024 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke