Plan zaštite od požara Županije Zapadnohercegovačke upućen u daljnju skupštinsku proceduru

Na 95. sjednici Vlade Županije Zapadnohercegovačke održanoj 8. srpnja 2021. godine, po predsjedanjem potpredsjednika Tonija Kraljevića, utvrđen je tekst Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara Županije Zapadnohercegovačke, te je isti upućen u daljnju proceduru Skupštini Županije Zapadnohercegovačke.


Plana zaštite od požara Županije Zapadnohercegovačke je obrazložio Srećko Vukojević viši stručni suradnik za organiziranje, pripremanje i provođenje zaštite od požara i eksplozija u Upravi civilne zaštite ŽZH.

Plan zaštite od požara sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela. Tekstualni dio plana za područje ŽZH sadrži ustroj zapovijedanja u akcijama kada u gašenju sudjeluje više vatrogasnih postrojbi i pučanstvo. Izrada grafičkog dijela Plana zaštite od požara ŽZH vršena je u skladu s Uredbom i planovima zaštite od požara. Sastavni dio Plana zaštite od požara ŽZH su i Planovi zaštite od požara općina/gradova, Planovi zaštite od požara građevina od posebnog značaja za ŽZH i Planovi zaštite od požara šuma.

SLOGAN cz

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

CZ ZZH logo

facebook
instagram
 

 

Video prilog

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288


Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

©2022 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke