KORONAVIRUSUprava civilne zastite ZZH logo
AKTUALNI PODACI U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ (podaci ZZJZ ŽZH)

 
 GRAD/OPĆINA Grude Ljubuški Posušje Široki Brijeg UKUPNO ŽZH
Oboljeli 104

142

21 104 371

Dnevni broj oboljelih ŽZH: 32; Grude (12), Ljubuški (5), Posušje (0), Široki Brijeg (15)

Dnevni broj oboljelih u ŽZH - 14 dana (od 4.10 – 17.10. 2020.): 233
Broj osoba u samoizolaciji u ŽZH: 852
PODACI AŽURIRANI: 23.10.2020. u 13 sati

USVOJENA ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA RADA ZA IZRADU PROCJENE UGROŽENOSTI I PLANA ZAŠTITE OD POŽARA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE I RJEŠENJE O IMENOVANJU RAVNATELJA UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

Na 66. sjednici Vlade Županije Zapadnohercegovačke održanoj 24. rujna 2020. godine usvojena je Odluka o donošenju Programa rada za izradu Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Županije Zapadnohercegovačke. Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara su temeljni dokumenti i uvjet za djelovanje županijskih tijela vlasti u provođenju poslova zaštite od požara utvrđenih člankom 14. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 64/09).

Na istoj sjednici Vlada Županije Zapadnohercegovačke je donijela Rješenje o imenovanju dr. sc. Drago Martinović za ravnatelja Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke na mandatni period od četiri godine.

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

CZ ZZH logo

facebook
instagram
 

 

Video prilog

Izvješće operativnog centra

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288


Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

© 2017 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke