KORONAVIRUS
AKTUALNI PODACI U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ

 
 GRAD/OPĆINA Grude Ljubuški Posušje Široki Brijeg UKUPNO ŽZH
Oboljeli 14 0 4 61 79
Umrli  1 0 0 3 4
Oporavljeni 13 - 4 58 75
Broj osoba u samoizolaciji na području Županije Zapadnohercegovačke: 0
PODACI AŽURIRANI: 26.5.2020. u 9 sati

ZAPOVIJEDI ŽUPANIJSKOG STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE DONESENE NA IZVANREDNOJ SJEDNICI STOŽERA

Na izvanrednoj sjednici Županijskog stožera civilne zaštite održane 30. ožujka 2020. godine donesene su sljedeće Zapovijedi:Na temelju članaka 108. i 134. stavak (4), u vezi s člankom 44. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 29. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/06, 5/07 i 32/14), članka 3. Uredbe o formiranju Županijskog stožera civilne zaštite („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/11 i 4/17) i članka 17. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite i Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o proglašenju nesreće prouzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke, broj: 01-287-1/20-46 od 18.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite na 12. izvanrednoj sjednici održanoj 30. ožujka 2020. godine, donosi

                                                                                                      ZAPOVIJED


1. Zapovijeda se zabrana kretanja osobama mlađim od 18 godina i starijima od 65 godina na području Županije Zapadnohercegovačke, izuzev u slučajevima odlaska liječniku uz prethodnu suglasnost zdravstvene ustanove.

2. Od zabrane iz točke 1. ove Zapovjedi izuzimaju se:
 medicinsko, sanitarno, kemijsko-tehnološko, farmaceutsko i ostalo stručno osoblje koje može biti angažirano po zapovjedi Stožera;
 vlasnici i direktori gospodarskih subjekata pod uvjetom da istima Stožer civilne zaštite Županije Zapadnoercegovačke nije zabranio rad te da isti aktivno obavljaju gospodarsku djelatnost;
 pčelari koji su na dan 20.3.2020. godine bili registrirani u Registru obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava općina/gradova;

3. Za provođenje ove Zapovjedi zadužuje se:
 za vlasnike i direktore gospodarskih subjekata ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke na temelju pismenog zahtjeva i dokaza da je vlasnik ili direktor gospodarskog subjekta;
 za pčelare općinska/gradska služba za gospodarstvo;

4. Za nadzor nad provođenjem ove Zapovjedi zadužuje se ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke.

5. Stupanjem na snagu ove Zapovjedi, prestaje vrijediti Zapovijed broj: 14-05-44-42-1/20 od 20.3.2020. godine i Zapovijed broj:14-05-44-58-1/20 od 28.03.2020. godine.

6. Ova Zapovijed primjenjuje se i stupa na snagu danom donošenja, te vrijedi do daljnjeg.

 

                                                             ZAPOVJEDNIK STOŽERA
                                                                       Zdenko Ćosić

 

Na temelju članaka 108. i 134. stavak (4), u vezi s člankom 44. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 29. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/06, 5/07 i 32/14), članka 3. Uredbe o formiranju Županijskog stožera civilne zaštite („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/11 i 4/17) i članka 17. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite i Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o proglašenju nesreće prouzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke, broj: 01-287-1/20-46 od 18.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite na 12. izvanrednoj sjednici održanoj 30. ožujka 2020. godine, donosi

                                                                                   ZAPOVIJED
                                                                         O DOPUNI ZAPOVIJEDI

1. U Zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite, broj: 14-05-44-45-1/20 od 23.03.2020. godine, u točki 1. iza riječi „supermarketima“ dodaju se riječi: „trgovina građevinske opreme, trgovina autodijelovima i autoservise,“

2. Ova Zapovijed primjenjuje se i stupa na snagu danom donošenja.

                                                           ZAPOVJEDNIK STOŽERA
                                                                     Zdenko Ćosić

 

Na temelju članaka 108. i 134. stavak (4), u vezi s člankom 44. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 29. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 77/06, 5/07 i 32/14), članka 3. Uredbe o formiranju Županijskog stožera civilne zaštite („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/11 i 4/17) i članka 17. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite i Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o proglašenju nesreće prouzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke, broj: 01-287-1/20-46 od 18.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite na 12. izvanrednoj sjednici održanoj 30. ožujka 2020. godine, donosi


                                                                    ZAPOVIJED

1. Građani na ulicama-javnim površinama moraju poštivati epidemiološke zaštitne mjere obveznog nošenja maske, pamučne trake, šala i slično te socijalnu distancu najmanje od 1,5 metara.

2. Za provođenje ove Zapovijedi zadužuje se Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke.

3. Zadužuje se Ministarstvo iz točke 2. ove Zapovjedi da putem Županijskog operativnog centra civilne zaštite izvještava Županijski stožer civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na provedbi ove Zapovjedi.

4. Ova Zapovijed stupa danom donošenja.

                                                     ZAPOVJEDNIK STOŽERA
                                                              Zdenko Ćosić

 

koronavirus

baner zapovijedi

ostanidoma baner

OPERATIVNI CENTAR

Tel.: 039 661 377

Uprava civilne zastite ZZH f

Video prilog

Izvješće operativnog centra

Važni telefonski brojevi:

Operativni centar CZ 121 

Policija 122 

Vatrogasci 123 

Hitna medicinska pomoć 124 

Pomoć na cesti /AMSBiH/ 1288


Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

dr. Franje Tuđmana 85,
88340 Grude
Tel.: +387 (0)39 661 580
Fax: +387 (0)39 852 077
uprava@civilnazastita-zzh.gov.ba

© 2017 Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke